Steekproefcalculator

| 11/03/2021 | 0 Comments

Foutenmarge in %

Hulp nodig? Meer lezen

LET OP: Een lager percentage qua foutenmarge, zorgt ervoor dat een grotere steekproefgrootte nodig is.

5 (ofwel 5%) is de meest gebruikelijke keuze.

Betrouwbaarheidsniveau in %

Hulp nodig? Meer lezen

LET OP: Een hoger percentage qua betrouwbaarheidsniveau, zorgt ervoor dat de steekproefomvang groter moet zijn.

Standaard kies je voor: 95 (ofwel 95%).

Onderzoekspopulatie

Hulp nodig? Meer lezen

LET OP: De steekproefgrootte verandert niet veel voor populaties groter dan 20.000 personen.

Kies als je geen idee hebt, dus voor 20000.

Mate van spreiding in %

Hulp nodig? Meer lezen

50 (ofwel 50%) is de meest gebruikelijke keuze.

Category: Berekenen