Selecte Steekproef

| 03/03/2021 | 0 Comments

Wat is een selecte steekproef?

Bij een selecte steekproef selecteer je op een onwillekeurige manier mensen die worden uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek.

Welke vormen van aselecte steekproeven zijn er?

Er zijn diverse manieren om te komen tot een aselecte steekproef.

  1. Convenience sampling
  2. Quota sampling
  3. Judgement sampling
  4. Snowball sampling

Convenience sampling

Bij deze methodiek kies je willekeurig een aantal respondenten. Dit is natuurlijk erg eenvoudig. Alleen moet je er wel rekening mee houden, dat het onderzoek wat je doet, niet generaliseerbaar is. Je hebt specifiek deze groep mensen onderzocht en niet de gehele populatie.


Quota sampling

Je gaat de straat op en selecteert daar bepaalde mensen om deel te nemen. Voorwaarde is wel dat ze tot een bepaalde groep behoren, zoals klantenkaart (ja/nee), geslacht (man / vrouw / onzijdig), etc. De sterkte is dat in de steekproef voor bepaalde variabelen gecontroleerd kan worden. Een zwakte is dat je de resultaten niet kunt generaliseren naar de gehele populatie.

Judgement sampling

Bij deze methodiek gaat je experts interviewen. Deze mensen hebben bijvoorbeeld te maken gehad met dit bepaalde fenomeen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan mensen die problemen hebben om aan het werk komen, of mensen die te maken hebben gehad met discriminatie. Dit is een eenvoudige manier, al heeft het wel als nadeel dat het subjectief is.

Snowball sampling

Hierbij zet je jouw netwerk is om extra respondenten te werven. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een ‘tell-a-friend’ of de methode ratelslangeigenaren. De sterkte is dat je zeldzame karakteristieken weet te vangen. Nadeel is dat het relatief veel tijd in beslag neemt om respondenten te werven.

4.6/5 - (29 stemmen)

Categorie: Steekproef Informatie