Steekproef

| 03/03/2021 | 0 Comments

Wat is een steekproef?

Een steekproef is een bepaalde selectie van de populatie waar je als wetenschapper onderzoek naar doet. Een steekproef is per definitie kleiner dan de populatie, wat inhoudt dat het aantal deelnemers aan het onderzoek altijd kleiner is dan de hoeveelheid van alle mensen in de onderzoekspopulatie. Bij het doen van onderzoek wil je inzichten verkrijgen in de eigenschappen van een bepaalde populatie. Deze populatie is de gehele groep van mensen, evenementen of andere zaken die je als onderzoeker wilt bestuderen.

Waarom een steekproef?

Er wordt gekozen voor een steekproef (oftewel een subset van de populatie) omdat het teveel tijd en geld kost om iedereen binnen de populatie te ondervragen. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat ieder individu binnen de populatie op het beantwoorden van jouw vragen zit te wachten. Een steekproef is dus een deel van de populatie die je gebruikt om uiteindelijk uitspraken over de gehele populatie te doen.


Formule steekproefgrootte berekenen

De formule voor het bepalen van de steekproef bestaat uit een normale distributie, waarbij er wordt aangenomen dat je meer dan 30 datapunten (vrijwel altijd 30 respondenten) hebt. De x formule geeft aan hoe het verband wordt bepaald. Op basis van de n formule wordt de omvang van de steekproef bepaald. De E geeft de error marge aan.

x = Z(c/100)2r(100-r)
n = N x/((N-1)E2 + x)
E = Sqrt[(N – n)x/n(N-1)]

Representatieve steekproef

Een representatieve steekproef is een steekproef waarbij de groep mensen die jij geselecteerd hebt, daadwerkelijk iets zegt over de gehele populatie. Anders geformuleerd, wil je dat de steekproef een goede indicatie geeft van de aard van de populatie dan is het van belang dat de steekproef representatief van aard is. Of een steekproef daadwerkelijk representatief is, is afhankelijk van de wijze waarop je de mensen hebt geselecteerd die aan jouw studie hebben deelgenomen. Hierbij is het niet zo dat deelname gelijk staat aan het invullen van een vragenlijst, maar aan het ontvangen van een vragenlijst. Er is altijd een bepaald percentage van de respondenten dat niet reageert op het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. Dit issue is bekend als het begrip non-respons.

Non-respons

Non-respons ontstaat doordat mensen die door jou benaderd worden, weigeren om mee te werken aan het onderzoek. Het probleem is dat er sprake kan zijn van selectieve non-respons. Dit bekent dat de mensen die weigeren deel te nemen aan het onderzoek andere resultaten zouden geven dan de mensen die wel meewerken aan het onderzoek. In zo’n geval ontstaat het gevaar dat de steekproef niet representatief is voor de populatie. Echter, gezien het feit dat je de antwoorden van diegenen die niet geantwoord hebben niet weet, is het effect van non-respons moeilijk vast te stellen.

3.7/5 - (41 stemmen)

Categorie: Steekproef Informatie