Aselecte Steekproef

| 03/03/2021 | 0 Comments

Wat is een aselecte steekproef?

Bij een aselecte steekproef selecteer je op een willekeurige manier respondenten.

Welke vormen zijn er?

Er zijn verschillende manieren om te komen tot een aselecte steekproef

  1. Simple random sample
  2. Systematic sampling
  3. Stratified sampling
  4. Cluster sampling

Simple random sample

Bij een simple random sample kies je uit een systeem willekeurig de respondenten. Een sterkte van deze methode is dat het relatief eenvoudig is. Een nadeel is dat het erg moeilijk is om het sampling frame te construeren.

Systematic sampling

Je kiest elke vijfde of tiende respondent uit een lijst. Deze methodiek is eenvoudiger te gebruiken dan simple random sampling. Een nadeel is wel dat de representativiteit van de steekproef kan afnemen.


Stratified sampling

Bij stratified sampling deel je de populatie op in verschillende homogene subgroepen. Een voordeel is dat alle belangrijke subpopulaties hierdoor zijn opgenomen. Een zwakte van deze methodiek is dat homogene subsets hiervoor noodzakelijk zijn.

Cluster sampling

Bij cluster sampling deel je de populatie op in heterogene deelgroepen. Vervolgens maak je een willekeurige keuze voor bepaalde cluster. Een sterkte van deze methode is dat het relatief gezien makkelijk te implementeren is. Een zwakte is dat hiervoor wel heterogene subpopulaties noodzakelijk zijn.

4.8/5 - (21 stemmen)

Categorie: Steekproef Informatie