Marktonderzoek

| 03/03/2021 | 0 Comments

Definitie van onderzoek

Er zijn diverse wetenschappers die een definitie gegeven hebben voor onderzoek. Doorgaans komt het echter neer op een zoektocht naar een antwoord op een bepaalde vraag. Deze vraag kan naar voren gekomen zijn op basis van bepaalde ontwikkelingen binnen een bedrijf of branche, of als gevolg van een bepaald fenomeen actueel worden. Antwoord krijgen op vragen die je hebt, kun je door middel van observaties (informatie of data) of op basis van een theorie (redenering) krijgen.

Bedrijfseconomisch marktonderzoek

Onderzoek dat een bedrijfseconomische aard heeft, volgt bovenstaand stappenplan eveneens. Echter is het zo dat het doen van onderzoek voor bedrijven, meestal naar een bepaalde markt, toch enkele wezenlijke verschillen kent ten opzichte van regulier onderzoek. Bedrijfseconomisch onderzoek onderzoekt namelijk een bepaald probleem in een werkcontext, waarbij het van belang is dat dit probleem wordt opgelost. Bedrijfseconomisch onderzoek heeft de volgende eigenschappen:

  • Het bestudeert (het gedrag van) mensen;
  • Het probeert systemen of (het gedrag van) groepen mensen te begrijpen;
  • Het bestudeert interacties tussen mensen.Stappenplan bij onderzoek doen

Bij het doen van onderzoek wordt doorgaans een bepaald kader gevolgd. Sekaran en Bougie (2009) hanteren in hun boek Research Methods for Business het volgende stappenplan.

  1. Je vertrekt altijd vanuit een bepaald probleem;
  2. Vertaling van het probleem naar een bepaald fenomeen waarin je interesse hebt;
  3. Dit fenomeen probeer je te begrijpen, verklaren of te voorspellen;
  4. Inzichten die je opdoet middels het onderzoek kun je vertalen in aanbevelingen;
  5. De activiteiten die de organisatie moet ontplooien, helpen het probleem op te lossen.

Het is van belang om vooraf helder te hebben wat je wilt gaan onderzoeken. Hierbij is het zaak om voor jezelf duidelijk te hebben wat je wilt gaan meten, hoe je dit wilt gaan meten en met welk doel je dit wilt. Stel jezelf altijd de vraag: Kan ik met deze data een antwoord op de vragen die rondom een bepaald probleem bestaan.

Kwantitatief onderzoek en een steekproef

Bij kwantitatief onderzoek wordt geprobeerd om cijfermatig inzicht te verwerven in het antwoord op een bepaalde vraag. De data bij kwantitatief onderzoek is om die reden cijfermatig en er zijn statische methoden op toe te passen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een enquête of aan een observatie (experiment) waarbij je cijfermatige informatie vastlegt met behulp van Google Analytics of een ander statistisch programma. Kwantitatief onderzoek leent zich prima voor het trekken van een steekproef.

Steekproef bij Kwalitatief onderzoek

Al is het ook mogelijk om een steekproef te trekken bij kwalitatief onderzoek, waarbij je als onderzoeker meer op zoek bent naar bepaalde onderliggende motivaties van consumenten. In zo’n geval is de steekproef eigenlijk de selectie van respondenten die je gaat onderwerpen aan kwalitatief onderzoek. Een bekend voorbeeld van kwalitatief onderzoek is bijvoorbeeld een diepte-interview.

4.6/5 - (89 stemmen)

Categorie: Onderzoek