Boeken over Marktonderzoek

| 07/03/2021 | 0 Comments

Research Methods for Business – Sekaran & Bougie

Research Methods for Business

Dit boek bevat een handleiding voor het doen van bedrijfseconomisch onderzoek. Praktische handreikingen over hoe je moet omgaan met het definiëren van een onderzoeksprobleem, hoe je een theoretische framework vormt en hoe je omgaat met het ontwikkelen van hypothesen die je uiteindelijk middels jouw onderzoek gaat toetsen. Ook is er een geheel hoofdstuk gewijd aan hoe je omgaat met sampling (steekproef trekken), zodat je exact weet wat op dit gebied van je verwacht wordt om betrouwbare onderzoeksresultaten af te leveren. Een prettige aanvulling is dat de diverse onderdelen van een kwalitatief goed onderzoeksrapport stap voor stap doorlopen en beschreven worden.

Bestellen bij Bol.com


Dit is Onderzoek – D. B. Baarda

Dit is onderzoek Baarda

Het boek van Baarda is een Nederlandse equivalent van het boek van Sekaran en Bougie. Wel is dit boek iets meer gericht op onderzoek in het algemeen en niet specifiek op bedrijfseconomisch onderzoek. Baarda beschrijft aan de hand van een viertal stappen hoe een onderzoek in zijn ogen ingericht moet worden. Hierbij komt allereerst natuurlijk de probleemformulering aan bod, zodat je helder krijgt wat je exact wilt gaan onderzoeken. Vervolgens gaat het om het ontwerp van het onderzoek. Het is van belang om goed na te denken over hoe je een onderzoek inricht, omdat je uiteindelijk de hypothesen middels de resultaten moet kunnen toetsen. De dataverzameling is vanzelfsprekend de volgende belangrijke stap. Hoe je de data uiteindelijk gaat verwerken, analyseren en rapportage komt in het laatste deel aan bod. Het boek is een aanrader voor iedereen die met zijn scriptie bezig is, of voor mensen die na een tijdje zonder onderzoek dit weer willen oppakken.

Bestellen bij Bol.com


SPSS Survival Manual – Julie Pallant

SPSS Survival Manual Julie Pallant

SPSS is zoals jullie wellicht wel bekend een programma waarmee je data kunt verwerken, analyseren en interpreteren. Het statistische programma biedt tal van mogelijkheden, die vaak niet door iedereen even goed beheerst worden. Ook wil je natuurlijk niet na het verzamelen van alle data erachter komen dat de wijze van analyse en interpretatie die je vooraf geselecteerd hebt niet mogelijk is bij data van deze vorm. Dit boek helpt je (1) vooraf bij het bepalen van welke vorm van de data je nodig hebt en hoe je dus deze data moet gaan verzamelen, (2) het geeft je inzicht in hoe je diverse statische analysemethoden kunt toepassen binnen SPSS en (3) het geeft handvaten bij het interpreteren van de resultaten van de analyses die SPSS voor je gedaan hebt. Deze SPSS Survival Manual is voor mij persoonlijk van groot belang geweest bij het uitvoeren van mijn afstudeerscriptie.

Bestellen bij Bol.com

4.5/5 - (16 stemmen)

Categorie: Boeken