Steekproef berekenen

Non respons berekenen

Non respons berekenen

Bereken de non respons direct met onze non response calculator.

Continue Reading

Steekproefcalculator

Steekproefcalculator

Foutenmarge in % Hulp nodig? Meer lezen Dit percentage bepaal je op basis van de mate waarin een bepaalde foutenmarge acceptabel is. Hoe groter de mate van spreiding in de data, hoe kleiner de foutenmarge mag zijn die je als onderzoeker accepteert. LET OP: Een lager percentage qua foutenmarge, zorgt ervoor dat een grotere steekproefgrootte […]

Continue Reading

Foutenmarge berekenen

Foutenmarge berekenen

Onderzoekspopulatie: Aantal respondenten: Betrouwbaarheidsniveau: 90%95%99% Foutenmarge bereken met de Foutmarge Calculator Heb je een onderzoek gedaan? En wil je de foutenmarge berekenen bij jouw aantal respondenten? Gebruik hiervoor de foutenmarge calculator van Steekproefcalculator.com. Door deze foutmarge calculator hoef je niet zelf met de foutenmarge formule te gaan rekenen. Om de foutenmarge te berekenen vul je […]

Continue Reading

Onderzoek

Praat met de Steekproefcalculator

Praat met de Steekproefcalculator

Bij Steekproefcalculator.com zijn we altijd benieuwd naar nieuwe ontwikkelingen. Om die reden hebben we een Google Action ontwikkeld van de Steekproefcalculator. Deze Google Action kun je gebruiken op een Google Assistent device, of op een mobiele telefoon met de Assistent App van Google. Natuurlijk kun je ook gewoon de steekproefcalculator op deze website gebruiken om […]

Continue Reading

Marktonderzoek

Marktonderzoek

Definitie van onderzoek Er zijn diverse wetenschappers die een definitie gegeven hebben voor onderzoek. Doorgaans komt het echter neer op een zoektocht naar een antwoord op een bepaalde vraag. Deze vraag kan naar voren gekomen zijn op basis van bepaalde ontwikkelingen binnen een bedrijf of branche, of als gevolg van een bepaald fenomeen actueel worden. […]

Continue Reading

Steekproef Informatie

Steekproef

Steekproef

Wat is een steekproef? Een steekproef is een bepaalde selectie van de populatie waar je als wetenschapper onderzoek naar doet. Een steekproef is per definitie kleiner dan de populatie, wat inhoudt dat het aantal deelnemers aan het onderzoek altijd kleiner is dan de hoeveelheid van alle mensen in de onderzoekspopulatie. Bij het doen van onderzoek […]

Continue Reading

Selecte Steekproef

Selecte Steekproef

Wat is een selecte steekproef? Bij een selecte steekproef selecteer je op een onwillekeurige manier mensen die worden uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek. Welke vormen van aselecte steekproeven zijn er? Er zijn diverse manieren om te komen tot een aselecte steekproef. Convenience sampling Quota sampling Judgement sampling Snowball sampling Convenience sampling Bij […]

Continue Reading

Aselecte Steekproef

Aselecte Steekproef

Wat is een aselecte steekproef? Bij een aselecte steekproef selecteer je op een willekeurige manier respondenten. Welke vormen zijn er? Er zijn verschillende manieren om te komen tot een aselecte steekproef Simple random sample Systematic sampling Stratified sampling Cluster sampling Simple random sample Bij een simple random sample kies je uit een systeem willekeurig de […]

Continue Reading

Boeken over onderzoek

Marktonderzoek van Broekhoff, Stumpel en Kostelijk

Marktonderzoek van Broekhoff, Stumpel en Kostelijk

Het boek Marktonderzoek van Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel en Erik Kostelijk is het Nederlandse naslagwerk als het gaat om het doen van marktonderzoek. De auteurs leggen op gestructureerde wijze uit hoe de student een onderzoeksplan moet opstellen en uitvoeren. Naast dat traditioneel onderzoek in het boek aan bod komt, bevat het boek ook informatie over […]

Continue Reading

Boeken over Marktonderzoek

Boeken over Marktonderzoek

Research Methods for Business – Sekaran & Bougie Dit boek bevat een handleiding voor het doen van bedrijfseconomisch onderzoek. Praktische handreikingen over hoe je moet omgaan met het definiëren van een onderzoeksprobleem, hoe je een theoretische framework vormt en hoe je omgaat met het ontwikkelen van hypothesen die je uiteindelijk middels jouw onderzoek gaat toetsen. […]

Continue Reading