Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren. Door deze site te gebruiken, geeft u aan dat u hiermee akkoord gaat. Meer informatie
 *

*

Steekproefcalculator

5% is een reguliere keuze

%

Dit percentage bepaal je op basis van de mate waarin een bepaalde foutenmarge acceptabel is. Hoe groter de mate van spreiding in de data, hoe kleiner de foutenmarge mag zijn die je als onderzoeker accepteert.

LET OP: Een lager percentage qua foutenmarge, zorgt ervoor dat een grotere steekproefgrootte nodig is.

Reguliere keuzes zijn 90%, 95%, or 99%


%

Het betrouwbaarheidsniveau is de mate waarin je onzekerheid over de juistheid van de uitkomsten toelaat. Een betrouwbaarheidsniveau van 100% is onmogelijk omdat het toeval altijd een bepaalde rol speelt. Een betrouwbaarheidsniveau van 95% is gangbaar, en betekent dat je in 95 van de 100 gevallen goed zit met de uitkomst, maar dus ook in 5 van de 100 gevallen fout.

LET OP: Een hoger percentage qua betrouwbaarheidsniveau, zorgt ervoor dat de steekproefomvang groter moet zijn.

Geen idee? Kies voor 20000.

Uit hoeveel personen bestaat de onderzoekspopulatie waaruit je een willekeurige steekproef wilt trekken?

LET OP: De steekproefgrootte verandert niet veel voor populaties groter dan 20.000 personen. Kies als je geen idee hebt, dus voor 20000.

Reguliere keuze is 50%.

%

De mate van spreiding in de data heeft gevolgen voor de gewenste steekproefomvang. Als je geen idee hebt of de data aan de linker of rechterzijde van het midden ligt, kies je voor 50%.

Aanbevolen steekproefomvang

377

Dit is de minimale aanbevolen omvang voor een representatieve steekproef van de onderzoekspopulatie. Het is uiteraard geen probleem om meer respondenten mee te nemen in de analyse.

Alternatieve rekenmethoden steekproefcalculator

Met een onderzoekspopulatie van Met een betrouwbaarheidsniveau van
is jouw foutenmarge
9.78%
6.89%
5.62%
is de gewenste minimale steekproefomvang
267
377
643

Aanvullende informatie over: Marktonderzoek - Representatieve Steekproef - Selecte en Aselecte Steekproef

Berekenen de gewenste steekproefgrootte bij Steekproefcalculator.com

Steekproefcalculator.com is een gratis dienstverlening om de gewenste steekproefomvang te berekenen. De omvang van een steekproef is afhankelijk van een drietal zaken. Allereerst is het van belang dat je de acceptabele foutenmarge duidelijk hebt. Vervolgens kies je een betrouwbaarheidsniveau. Op basis van de omvang van de onderzoekspopulatie en op basis van de verwachte mate van spreiding in de data, wordt met behulp van de acceptabele foutenmarge en het gekozen betrouwbaarheidsniveau de aanbevolen steekproefomvang berekend. Lees meer over: marktonderzoek, steekproef bepalen en typen steekproeven.
Deze steekproefcalculator tool is gebaseerd op een tool van Rasoft. Inc. - © 2013 - Steekproefcalculator.com