comsteekpr-bahar

rss feed Author's Website

comsteekpr-bahar's Latest Posts

Praat met de Steekproefcalculator

Praat met de Steekproefcalculator

| 25/03/2021 | 0 Comments

Bij Steekproefcalculator.com zijn we altijd benieuwd naar nieuwe ontwikkelingen. Om die reden hebben we een Google Action ontwikkeld van de Steekproefcalculator. Deze Google Action kun je gebruiken op een Google Assistent device, of op een mobiele telefoon met de Assistent App van Google. Natuurlijk kun je ook gewoon de steekproefcalculator op deze website gebruiken om […]

Continue Reading

Steekproefcalculator

Steekproefcalculator

| 11/03/2021 | 0 Comments

Foutenmarge in % Hulp nodig? Meer lezen Dit percentage bepaal je op basis van de mate waarin een bepaalde foutenmarge acceptabel is. Hoe groter de mate van spreiding in de data, hoe kleiner de foutenmarge mag zijn die je als onderzoeker accepteert. LET OP: Een lager percentage qua foutenmarge, zorgt ervoor dat een grotere steekproefgrootte […]

Continue Reading

Foutenmarge berekenen

Foutenmarge berekenen

| 11/03/2021 | 0 Comments

Onderzoekspopulatie: Aantal respondenten: Betrouwbaarheidsniveau: 90%95%99% Foutenmarge Calculator Heb je een onderzoek gedaan? En wil je weten wat het foutenmarge is bij jouw aantal respondenten? Gebruik hiervoor de foutenmarge calculator van Steekproefcalculator.com. Allereerst vul je de omvang van de onderzoekspopulatie in. Vervolgens geef je de hoeveelheid respondenten in die je hebt kunnen bevragen. Tenslotte kies je […]

Continue Reading

Boeken over Marktonderzoek

Boeken over Marktonderzoek

| 07/03/2021 | 0 Comments

Research Methods for Business – Sekaran & Bougie Dit boek bevat een handleiding voor het doen van bedrijfseconomisch onderzoek. Praktische handreikingen over hoe je moet omgaan met het definiëren van een onderzoeksprobleem, hoe je een theoretische framework vormt en hoe je omgaat met het ontwikkelen van hypothesen die je uiteindelijk middels jouw onderzoek gaat toetsen. […]

Continue Reading

Steekproef

Steekproef

| 03/03/2021 | 0 Comments

Wat is een steekproef? Een steekproef is een bepaalde selectie van de populatie waar je als wetenschapper onderzoek naar doet. Een steekproef is per definitie kleiner dan de populatie, wat inhoudt dat het aantal deelnemers aan het onderzoek altijd kleiner is dan de hoeveelheid van alle mensen in de onderzoekspopulatie. Bij het doen van onderzoek […]

Continue Reading

Selecte Steekproef

Selecte Steekproef

| 03/03/2021 | 0 Comments

Wat is een selecte steekproef? Bij een selecte steekproef selecteer je op een onwillekeurige manier mensen die worden uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek. Welke vormen van aselecte steekproeven zijn er? Er zijn diverse manieren om te komen tot een aselecte steekproef. Convenience sampling Quota sampling Judgement sampling Snowball sampling Convenience sampling Bij […]

Continue Reading

Marktonderzoek

Marktonderzoek

| 03/03/2021 | 0 Comments

Definitie van onderzoek Er zijn diverse wetenschappers die een definitie gegeven hebben voor onderzoek. Doorgaans komt het echter neer op een zoektocht naar een antwoord op een bepaalde vraag. Deze vraag kan naar voren gekomen zijn op basis van bepaalde ontwikkelingen binnen een bedrijf of branche, of als gevolg van een bepaald fenomeen actueel worden. […]

Continue Reading

Aselecte Steekproef

Aselecte Steekproef

| 03/03/2021 | 0 Comments

Wat is een aselecte steekproef? Bij een aselecte steekproef selecteer je op een willekeurige manier respondenten. Welke vormen zijn er? Er zijn verschillende manieren om te komen tot een aselecte steekproef Simple random sample Systematic sampling Stratified sampling Cluster sampling Simple random sample Bij een simple random sample kies je uit een systeem willekeurig de […]

Continue Reading