Steekproefcalculator

Steekproefcalculator.com is een gratis dienstverlening waarmee je de gewenste steekproefgrootte kunt berekenen. Tevens geven wij informatie over marktonderzoek in het algemeen, hoe je een probleemstelling formuleert, de aard van kwantitatief onderzoek, met welke formule je een steekproefomvang bepaalt, wat een representatieve steekproef is, welke soorten steekproeven er zijn, wat het verschil is tussen selecte en aselecte steekproeven en meer informatie over nieuwe steekproef trends. Ook worden enkele boeken besproken die voor mij als student nuttig zijn geweest bij het doen van bedrijfseconomisch onderzoek.

Direct naar de Steekproefcalculator!